Tag Archives: In Swedish

Videoanalys – Varför då?

This post is in Swedish only…

Denna film gjordes inför ett utvecklingsläger under sommaren 2013 för 16-17 åriga rugbyspelare som elitsatsar med målet att komma med i U18-landslaget under 2014, för att de skulle få en bild av vad videoanalys är och varför vi kommer att använda oss av det som en del i utvecklingen av dem som spelare och det U18-landslag som de hoppas bli en del av.

Filmen innehåller en del rugbyspecifika termer och scener, men fungerar precis lika bra för ledare och affärsfolk i alla positioner, för att förmedla ett budskap om varför man bör mäta (och hur) för att kunna säkerställa att man rör sig i rätt riktning och med rätt fart för att nå sina mål, dvs att ta ansvar för sin egen framgång.